top of page

תהליך ההריסה של האכסניה

מוצגים פה 3 סרטונים מתוך 35 שעשה לנו צלם מקצועי, את השאר תראו בכתבה הבאה

רואים פה איך הטרקטור הגדול שלהם נכנס 4 מטר לתוך שטח האכסניה מוריד לי פסלים, ציורים ויחידת דיור של 12 מטר ומגרד אותה מתוך השטח שלי.

רואים פה את היחידה 12 מטר, הפסלים והציורים 2 דקות לפני שהטרקטור פולש לאכסניה ומוריד את הכל

כאן ניתן את השוטרים לוקחים אותי לעיכוב חקירה של 3 שעות אשר במהלכם הקבלנים פולשים לשטח האכסניה ויוצרים נזק רב.

השוטרים באים להודיע לי שאני מעוכב לחקירה. אני אומר לשוטרים כי מי שצריך להיות מעוכב לחקירה זה הקבלן שפולש לי לאכסניה כ3-4 מטרים, מוריד לי יחידה שלמה של 12 מטר בתוך שטח האכסניה, מוריד לי פסלים וציורים ועוד כל מיני דברי אומנות שעבדתי עליהם שנים. ואני מראה לו את החלטת בית המשפט איך צריך לבצע את ההריסה, כי כבוד השופטת אדלשטיין אמרה שהוא צריך להוריד את דברי האומנות שלי לפני ההריסה, אך הוא מצפצף עליי ועל החלטת בית המשפט שאני מחזיק ביד. ולוקח אותי ל3 שעות עיכוב חקירה, רבע שעה חקירה ומשחרר אותי. אבל בזמן הזה של ה 3 שעות, הקבלן ביצע ונדליזם בתוך שטח האכסניה במרחקים של 3-4 מטר בתוך האכסניה, פסלים ציורים והכל. תמוה בעיני למה הוא היה צריך לעכב אותי לחקירה ולא את הקבלן בזמן שהוא רואה שהקבלן פולש לשטח האכסניה ואת מה שהוא עושה. והם אפילו לא מעירים לו מילה. האם זה הצדק במדינה ? נהפכנו לסדום ועמורה. השקר הוא אמת והאמת היא שקר. ואין יותר צדק צדק תרדוף. כסף כסף תרדוף. הון ושלטון במלוא מערומיו.

עורכת הדין שלי מסבירה לקבלן שהוא פועל בניגוד להחלטת כבוד השופטת ליאורה אדלשטיין והוא פשוט לא מתייחס לשום דבר, לא לעורכת דין ולא למה שהיא אומרת, פשוט עושה מה שהוא רוצה. 

bottom of page